ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ


ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ក្នុង​វិស័យ​ម៉ូដ​គឺ​តែងតែ​មាន​ថ្មី​ៗ​ជានិច្ច​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ ហើយ​ជួន​កាល​វា​កើត​ឡើង​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន​របស់​ទស្សនិកជន​ទៅ​ទៀត ​ពិសេស​សម្រាប់​​ម៉ូដ​ពី​តារា​ល្បីៗ​លើ​ពិភពលោក។ ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ​មាន​តារា​ជា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​ភ្ញាក់ផ្អើល​ដោយ​សារ​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ប្លែកៗ​របស់​ខ្លួន។ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ជា​តារា​១០រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

១. Z LaLa ក្នុង​កម្មវិធី American Music Awards.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

២. Jennifer Lopez ក្នុង​កម្មវិធី American Music Awards.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៣. Talia Storm ក្នុង​កម្មវិធី MTV EMAs.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៤. Solange Knowles ក្នុង​កម្មវិធី Met Gala.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៥. Lady Gaga ក្នុង​កម្មវិធី Emmy Awards after party នៅ​ទីក្រុង Los Angeles.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៦. Miley Cyrus ក្នុង​កម្មវិធី VMAs.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៧. Erin O’Connor ក្នុង​កម្មវិធី Serpentine Gallery summer party នៅ​ទីក្រុង London.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៨. Rihanna ក្នុង​កម្មវិធី Grammys.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

៩. Joy Villa ក្នុង​កម្មវិធី Grammys.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

១០. Ciara ក្នុង​កម្មវិធី Grammys.

 

ម៉ូដ​រ៉ូប​ចម្លែក​ៗ​ ហួស​ចិត្ត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​អន្តរជាតិ

 

 

ចុចអាន៖ស្ទីល​​ស្លៀក​ខោ​ខូវប៊យ​​ស្អាតៗប្លែក​ៗ​របស់​​តារា​​ស្រី​ពិភពលោក

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ huffingtonpost