ដើម្បី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ស្អែក​នេះ​ អគ្គ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​នឹង​បើក​ការ​ប្រ​ជុំ


ដើម្បី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ស្អែក​នេះ​ អគ្គ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​នឹង​បើក​ការ​ប្រ​ជុំ

ស្អែក​នេះ នឹង​មាន​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រជុំ​ណែ​នាំ​ ពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ថ្មី​នៅ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​ចាប់​ពី​ម៉ោង ​៨ ​ព្រឹក។

 

ដើម្បី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ស្អែក​នេះ​ អគ្គ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​នឹង​បើក​ការ​ប្រ​ជុំ

 

 

បើ​តាម​លោក សុខ ណុប អនុ​ប្រធាន​នៃ​អគ្គ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ បាន​ប្រាប់​ថា​ ការ​ប្រជុំ​នេះ មាន​គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​ដើម្បី​បណ្ដុះបណ្ដាល​ដល់​មន្ត្រី​នគរបាល​ចរាចរណ៍ និង​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ឲ្យ​យល់​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​។ ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ថ្មី​មាន​ ១២ ជំពូក និង ៩២ មាត្រា​ ដែល​មាន​ការ​រឹត​បន្តឹង​យ៉ាង​តឹង​រឹង​លើ​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស៕

 

 

សូមអាន៖​ ​  ​ដឹង​​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​មាន​សុពលភាព និង​ប្រើ​ដល់​អាយុ​ប៉ុន្មាន​អត់?