មេធាវី​ខាង​សិទ្ធិមនុស្ស​ត្រូវ​តុលាការ​ចិន​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ៣ឆ្នាំ

មេធាវី​ចិន​ដ៏ល្បី​ឈ្មោះ​ម្នាក់ ដែល​តែងតែ​ជួយ​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​សកម្មជន​ប្រឆាំង និង​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស ត្រូវ​បាន​តុលាការ​ចិន​កាត់ទោស​នៅថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ឲ្យ​ជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ដោយ​ត្រូវ​ព្យួរទោស។ ការកាត់ទោស​នេះ គឺ​ជា​ករណី​ថ្មី​ចុងក្រោយ​មួយ​ទៀត នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​បង្រ្កាប​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អ្នក​ប្រឆាំង​នយោបាយ នៅ​ចិន។