កម្ពុជា​ ប្រារព្ធ​ទិវា​ពន្យា​រកំណើត​ពិភព​លោក​ជា​លើក​ដំបូង​ដើម្បី​ជម្រុញ​យុវជន​អោយ​យល់​ដឹង​អំពី​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​និង​ការ​ពន្យា​រ​​កំណើត​​ដោយ​សុវត្ថិភាព​

ដើម្បី​ជម្រុញ​និង​លើកទឹកចិត្ត​អោយ​យុវជន​យល់ដឹង និង ហ៊ាន​និយាយ​ទៅកាន់​ដៃគូរ​របស់ខ្លួន អំពី​សុខភាព​បន្ត​ពូជ និង ការពន្យារ​កំណើត​ដោយ​គ្មាន​ការ ភយ័ខ្លាច និង ដោយ​សុវត្ថិភាព ក្រុម យុវជន​ចតុមុខ សហការ​ជាមួយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​នេះ ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​អង្គការ​ពាក់ពន្ធ័​ចំនួន​៥ បាន​ផ្តួចផ្តើម​អោយ​មានការ​ប្រារព្ធ​ទិវាពន្យារកំណើត​ពិភពលោក ជា​លើកដំបូង​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ក្នុងនោះ​នឹង មានការ​ប្រគុំ​តន្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ខែធ្នូ និង​សិក្ខាសាលា​ស្តីអំពី​ការពន្យារ​កំណើត​នៅ ថ្ងៃទី៣០ខែធ្នូ ។

  • កម្ពុជា​ ប្រារព្ធ​ទិវា​ពន្យា​រកំណើត​ពិភព​លោក​ជា​លើក​ដំបូង​ដើម្បី​ជម្រុញ​យុវជន​អោយ​យល់​ដឹង​អំពី​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​និង​ការ​ពន្យា​រ​​កំណើត​​ដោយ​សុវត្ថិភាព​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+