សមត្ថកិច្ច​ទទួល​ស្គាល់​ថា ពិបាក​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាវុធ

នគរបាល​យុត្តិធម៌ និង​ស្ថាប័ន​តុលាការ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ធ្នូ​នេះ បាន​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពី​កិច្ច​សហការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​សាធារណៈ​បង្ការ និង​បង្ក្រាប​បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ។ ជា​កិច្ច​ប្រជុំ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ករណី​ប្លន់​ប្រដាប់​អាវុធ​បាន​កើត​ឡើង​ជា​ច្រើន​នៅ​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ សមត្ថកិច្ច​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា រដ្ឋាភិបាល​ពិបាក​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាវុធ​ដែល​ជា​មធ្យោបាយ​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្តបទ​ល្មើស។