កងទ័ព​អ៊ីរ៉ាក់​វាយលុក​ចូលដល់​មូលដ្ឋាន​ធំ​របស់​ក្រុមជីហាត​រដ្ឋអ៊ីស្លាម

មន្រ្តី​កងកម្លាំង​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​បាន​ឲ្យដឹង​ថា នៅថ្ងៃ​អង្គារ កងទ័ព​អ៊ីរ៉ាក់​បានបាន​វាយលុក​ចូល​ទៅដល់ ទីក្រុង​​រ៉ាម៉ាឌី (Ramadi) ដែល​ជា​ទីតាំង​ធំ​របស់​ក្រុម​ជីហាត​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់។ ការវាយដណ្តើម​កាន់កាប់​ក្រុង​រ៉ាម៉ាឌី​នេះ អាច​រាប់​ថា​ជា​ជោគជ័យ​ដ៏ធំមួយ​របស់​កងទ័ព​អ៊ីរ៉ាក់ ក្រោយ​ពី​ត្រូវ​ទទួល​បរាជ័យ បាត់បង់​ទឹកដី​ជាច្រើន​ទៅក្នុង​ដៃ​ក្រុម​ជីហាត ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ទៅមិញ។