នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche


នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ពិត​ជា​បាន​ដឹង​ហើយ​ថា ​ក្រុមហ៊ុន​ Porche ​ជា​ក្រុម​ផលិត​រថយន្ត​ស្ព័រ​ឈាន​មុខ​មួយ​ក្នុង​ពិភព​លោក ​ហើយ​រថយន្ត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​គឺ​មាន​តម្លៃ​រាប់​ម៉ឺន​រាប់​សែន​ដុល្លារ។ ម៉ូដែល​ខ្លះ​អាច​មាន​តម្លៃ​ដល់​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត​ផង។ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​ផលិត​នូវ​រថយន្ត​ ក្រុមហ៊ុន​ Porche ក៏​មាន​ផលិត​នូវ​នាឡិកា​ដៃ​ផង​ដែរ​ ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ម៉ូដែល​ និង​តម្លៃ​នៃ​នាឡិកា​ដៃ​របស់​ Porche៖

 

 

១. P’6910 Indicator in rose gold​ តម្លៃ​ ២៦៩,៤៥១​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

២. P’6910 Indicator​ តម្លៃ ​១៦៦,៨០៣​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៣. P’6750 Worldtimer ​តម្លៃ​ ៣៥,២៨៥​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៤. P’6920 Rattrapante Limited Edition​ តម្លៃ​ ៣០,៧៤៣​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៥. P’6620 Dashboard​ តម្លៃ​ ២៨,៨៦៩​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៦. P’6780 Diver តម្លៃ ​១០,២០០​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៧. P’6930 The Chronograph តម្លៃ​ ១០,១៣៦​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៨. P’6351 Flat Six Automatic 40​ តម្លៃ ៨,៨៥៣ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

៩. P’6520 Compass Watch 1978 Limited Edition​ តម្លៃ​ ៦,៣៥១ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

 

១០. Heritage Black Chronograph តម្លៃ ​៤,៤៣៩​ដុល្លារ

នាឡិកា​ដៃ​ថ្លៃ​បំផុត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porche

 

ចុច​អាន៖ ភព​ចំនួន​៥​ ដែល​​មាន​​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​នឹង​​ភព​​ផែន​ដី

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ alux