តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ បទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” ដែលច្រៀងដោយ កញ្ញា ស៊ឹម ថៃណា របស់ផលិតកម្មអឹម ដោយមានតួសម្តែងលោក ទេព រិទ្ធដារ៉ូ និង

កញ្ញា ឈិន សៀវម៉ី ។

កញ្ញា ឈិន សៀវម៉ី ត្រូវបានថតឈុតសិចស៊ីដោះ អាវល្វែងខាងលើ ក្នុងអាង ហែល ទឹកនិងថតឈុតដេកលើគ្រែយ៉ាងសិចស៊ីជាមួយតារាសម្តែងជើងចាស់ទេព រិទ្ធដារ៉ូ។ កុំឲ្យខាតពេលប្រិយមិត្តគេហទំព័រកំណើតថ្មី តោះតាមដានទាំងអស់គ្នាតើការសម្ញែង លែងខ្លួនល្វែងលើ នៃតារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី ម៉េចដែរ !!

តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ”

តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ”