ព្រឹក​នេះ​អាជីវករ​មាន​រថ​យន្ត​​ដឹក​ដី​មាន​គ​ម្រោងតវ៉ា​​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ​ជុំ​វិញ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ យោង​តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ជំហាន​ដំបូង​ដែល​ទទួល​បានឱ្យដឹង​ថា​ ​​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ធ្នូ ២០១៥ នេះ ក្រុម​អាជីវករ​ដែល​មានរថយន្ត​បែន​ដឹក​ដី​, ក្រួស​, ខ្សាច់ និង​ថ្ម នឹង​នាំ​គ្នា ចូល​មក​ភ្នំពេញ ដោយ​មាន​គំរោង​បិទផ្លូវ​ជាតិ​​លេខ​១, ២, ៣, ៤, ៥ និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦​A​។