តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ”

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” ដែលច្រៀង ដោយកញ្ញា ស៊ឹម ថៃណា របស់ផលិតកម្មMដោយមានតួសម្តែងលោក ទេព រិទ្ធដារ៉ូ និងកញ្ញា ឈិន សៀវម៉ី ។

ក្នុងឈុតឆាកសម្តែងកញ្ញា ឈិន សៀវម៉ី ត្រូវបានថតឈុតសិចស៊ីដោះ អាវល្វែង ខាងលើក្នុងអាងហែលទឹកនិងថតឈុតដេកលើគ្រែយ៉ាងសិចស៊ីជាមួយតារាសម្តែង ជើងចាស់ ទេព រិទ្ធដារ៉ូ ។
កុំឲ្យខាតពេលប្រិយមិត្ត គេហទំព័រសែនសុខ តាមដានទាំងអស់គ្នា តើការសម្ញែង លែងខ្លួនល្វែងលើ នៃតារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី ម៉េចដែរ !!

តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ” តារាសម្តែង ឈិន សៀវម៉ី សម្ញែងលែងខ្លួនល្វែងលើ ដ៏គួរឲ្យក្នាញ់ នៃឈុតឆាកបទចម្រៀងដែលមានចំណង ជើងថា “ជីវិតគូខ្ញុំ”