​ថន លក្ខិណា ធ្វើ​ខួប​អបអរ ការវិល​វិញ​របស់​ឪពុក​

ដំណឹងថ្មី៖ ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១២ កន្លងទៅ​កញ្ញា ថន លក្ខិណា ជា​ពិធី​ការិនី និង​តារា​សម្ដែង​ធ្លាប់បាន​រៀបចំ​ពិធី​ខួបកំណើត​ម្ដង​រួចមកហើយ ទើបតែ​ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ​នាង​បានរៀបចំ​ម្ដងទៀត​គម្រប់​ខួបកំណើត​របស់​នាង​ក្នុង​អាយុ​២៥​ឆ្នាំ ដែល​ពិធី​នេះ​នាង​បានរៀបចំ​ប្រហែល​ជិត​២០​តុ​។ នៅក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើ