ម្ចាស់​​រថយន្ត​​ចង្កូត​​ស្ដាំ​​ព្រមាន​​បិទ​​ផ្លួវ​​នា​​ល្ងាច​​នេះ​​ទៀត​​ដើម្បី​​ប្រឆាំង​​ការ​​កែ​​ចង្កូត​​ស្ដាំ​​ទៅ​​ឆ្វេង​

នៅ​ម៉ោង​២​រសៀល​នេះ តំណាង​១០​នាក់ នៃ​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្ដាំ​នឹង​ជួប​ចរចា​នៅ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ អំពី​ដំណោះ​ស្រាយ​នៃ​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​កែ​ចង្កូត​រថយន្ត​ពី​ស្ដាំ​ទៅ​ឆ្វេង។ ការ​ជួប​ចរចា​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្ដាំ​នៅ​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ ជាង១០០ នាក់​បាន​បិទ​ផ្លូវ​ចំនួន​បីកន្លែង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចង្កូត​ ពីស្ដាំ​ទៅ​ឆ្វេង។ ហើយ​មក​ដល់​ម៉ោង​នេះ​ពួក​គេ​សម្រេច​ដកថយ និង បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ចរាចរណ៍​ឡើង​វិញ នឹង បានព្រមាន​ពី​បិទ​ផ្លូវ​ជា​ថ្មី​នៅ​ល្ងាច​នេះ។