នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ស្នើ​ EDC រក​ដំណោះស្រាយ រឿង​នាឡិកា​ស្ទង់​អគ្គិសនី​ដើរ​ខុស​ប្រក្រតី

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែង​ការពារ​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា (EDC) ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មតិ​​សាធារណជនរិះគន់ ករណី​នាឡិកា​ស្ទង់​អគ្គិសនី​ដើរ​ខុស​ប្រក្រតី កន្លងមក។ ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​វា​រី​អគ្គិសនី​តា​តៃ​កម្លាំង​ថាមពល ២៤៦មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់ នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ធ្នូនេះ​ សម្តេច​បានស្នើ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អគ្គិសនីឲ្យ​ស្វែងរក​អាជ្ញាធរជំនាញ​អគ្គិសនី​បរទេសណាមួយ  ជាអាជ្ញាកណ្តាលស្រាវជ្រាវ​ពី​បញ្ហាបច្ចេកទេស​ ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ជួប​បញ្ហា​នេះ។

សូម​ស្តាប់​សំឡេង​សម្តេច ហ៊ុន សែន៖