សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្កើត គណបក្ស យុវជនកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្ស យុវជនកម្ពុជា នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្កើត គណបក្ស ដែលសន្និសីទនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ៩៖០០នាទី ព្រឹក នៅ ភោជនីយដ្ឋាន Le Caffe ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា។

ជាមួយគ្នានោះ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ក៏សូមអញ្ជើញ និងអំពាវនាវ ឲ្យភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលរួមក្នុងសន្និសីទ នេះ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅម៉ោង ៩ព្រឹក នៅភោជនីយដ្ឋាន Le Caffe ក្បែរសុវណ្ណា៕

សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្កើត គណបក្ស យុវជនកម្ពុជា