រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​ថែរក្សា​ទឹក​ទុក​ ព្រោះ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​រដូវ​វស្សា​យឺត និងភ្លៀង​តិច

រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​ថែរក្សា​ទឹក​ទុក​ ព្រោះ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​រដូវ​វស្សា​យឺត និងភ្លៀង​តិច

  • រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​ថែរក្សា​ទឹក​ទុក​ ព្រោះ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​រដូវ​វស្សា​យឺត និងភ្លៀង​តិច已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/23  Category:ក្នុងស្រុក