ក្រុមការងារ​​​ខួង​ដី​ធ្វើតេស្ត ​​គ្រោង​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស ​និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​ក្បាលថ្នល់​​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​ម​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥ ក្រុមការងារ​បាន​ដំណើរការ​ខួង​ធ្វើ​តេស្ត​ស្រទាប់ដីនៅ​ការដ្ឋាន​ស្ពាន​អាកាស​និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​ក្បាលថ្នល់ ដើម្បី​ត្រៀម​ស្ថាបនា​ស្ពាន​និងផ្លូវបន្ថែម​ទៀត ៕