ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​


ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

ក្នុង​រយៈ​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ លោក Jack Ma បាន​ធ្វើ​ការ​ចំណាយ​ជា​មួយ​ទឹក​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ។​ ថវិកា​ទាំង​អស់​នោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ Jack Maប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​នានា​ ដែល​ធ្វើ​ការ​លើ​វិស័យ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ ពាណិជ្ជកម្ម, បច្ចេកវិទ្យា, សារ​គមនាគមន៍​ និង​កម្សាន្ត។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ដែល​លោក​ Jack Ma បាន​ទិញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥៖

 

១. Youku Tudou (You Tube​ របស់​ប្រទេស​ចិន) តម្លៃ ​៤,២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

២. Suning (Best Buy របស់​ប្រទេស​ចិន)​ តម្លៃ ៤,៦​ពាន់​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៣. One97 (Paytm) (កម្មវិធី​វេរ​លុយ​តាម​ទូរសព្ទ)តម្លៃ ​៦៨០​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៤. Kuaidi Dache​ (កម្មវិធី​កក់​រថយន្ត​តាក់ស៊ី​) តម្លៃ ​៦០០​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៥. Meizu (ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ) តម្លៃ ​៥៩០​លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៦. Snapdeal (E-commerce របស់​ឥណ្ឌា)​តម្លៃ ​៥០០​លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៧. Whaley (កម្មវិធី​មើល​ទូរទស្សន៍​តាម Internet)​តម្លៃ ​៣១៣​លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

៨. 58 Daojia (E-commerce គ្រឿង​សម្អាង) តម្លៃ ​៣០០​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

៩. South China Morning Post Group (សារព័ត៌មាន)​តម្លៃ ២៦៦​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

១០. Snapchat (កម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តាម Internet)តម្លៃ ​២០០​លានដុល្លារ

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​Jack Ma ​ទិញ​បាន​សុទ្ធ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​មក​ក្ដាប់​ក្នុង​ដៃ​

 

 

ចុច​អាន៖ តាម​ពិត​កាមេរ៉ា​ iPhone ​ថត​រូប​ច្បាស់​ដោយ​សារ​​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ចំនួន​៨០០​នាក់​រួម​ដៃ​គ្នា​ផលិត​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ techinasia