មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​

​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​តារា​ស្រី​ស្អាតៗ​ជិះ​រថយន្ត​ទំនើបៗ​បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ក្លាយទៅជា​តារា​ល្បី ដោយឡែក​ម្សិល​ម៉ិ​ញ​នេះ ស្រាប់តែ ឃើញ​តារា​ស្រី​បី​ដួង ដែលមាន​រូប​សម្រស់​ស្រស់​សោភា​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ​ផ្សារ​ធំថ្មី ធ្វើ​ព្រ ងើយ មើលទៅ​ស្រស់ស្អាត​ម្យ៉ាងដែរ ពេលនោះ​មាន​មនុស្សម្នា ចោមរោម​មើល​ពួក គេ​គ្រប់ៗ​គ្នា ។

មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​

​តារា​ដែល​ជិះ​ស៊ីក្លូ នាពេលនោះ មានដូចជា ស្រី​ស្អាត សូ​ដា នី​តា ទឹម រដ្ឋា និង ទូច ស្រី​លក្ខណ៍ ដែល​អ្នក​ទាំងនេះ សុទ្ធ​តែមាន​រថយន្ត​ទំនើបៗ​ជិះ និង​ប្រើប្រាស់​របស់របរ​សម្ភា​រៈ​សុទ្ធតែ​ថ្លៃៗ ។

មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​

​តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ម្សិល​ម៉ិ​ញ​នេះ ស្រាប់តែ​អ្នក​ទាំងបី​បាន​ឡើង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ធ្វើដំណើរ​ជុំវិញ​ផ្សារ​ធំថ្មី​យ៉ាង​ព្រងើយ ទោះបីជា​ស្ថិតនៅក្រោម​កម្តៅថ្ងៃ ក្តៅហែង​យ៉ាងណាក្តី ក៏​ម្នាក់ៗ​មាន​ទឹកមុខ​សប្បាយរីករាយ ស្រស់ស្រាយ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ភាពយន្ត​ថ្មី​មួយ ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា «​អា​កុក អា​ច្រវា » ។

មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​

​ទាំងស្រី​ស្អាត សូ​នី នី​តា ទឹម រដ្ឋា និង ទូច ស្រី​លក្ខណ៍ សុទ្ធតែ​បានបង្ហាញ​នូវ​អារម្មណ៍​សប្បាយរីករាយ និង​ប្លែក ពីព្រោះ​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ​ខាន​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ដើរលេង​បែបនេះ​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​មកហើយ ។ អា​លី​ណា

មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​ មើល​តារា​ស្រី​បី​ដួង​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ជុំវិញ ផ្សារ​ធំថ្មី​