សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងដំឡើង ភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ១៣កន្លែង

ភ្នំពេញ៖ ដោយស្ថានភាពចរាចរណ៍ កាន់តែកើនឡើងនៅតំបន់ជាយក្រុង និងដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ លំហូរចរាចរណ៍ឲ្យបានល្អប្រសើរ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី សរុបចំនួន ១៣កន្លែង។
ទីតាំងទាំង១៣កន្លែងនោះរួមមាន៖
១-វិថីម៉ុង ឫទ្ធី ប្រសព្វផ្លូវលេខ១០០៣
២-ផ្លូវជាតិលេខ៦ ប្រសព្វផ្លូវឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់
៣-មហាវិថីព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង ប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ២ចាក់អង្រែ
៤-ផ្លូវជាតិលេខ៤ ប្រសព្វផ្លូវកប់ស្រូវ
៥-ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រសព្វផ្លូវស្ពានព្រែកព្នៅ
៦-ផ្លូវហាណូយប្រសព្វផ្លូវកប់ស្រូវ
៧-ផ្លូវហាណូយប្រសព្វផ្លូវវត្តសំរោងអណ្តែត
៨-ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រសព្វផ្លូវលេខ៥៩៨
៩-ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រសព្វផ្លូវសាលាដំដែក
១០-ផ្លូវលេខ២០០៤ ប្រសព្វផ្លូវដួង ងៀប
១១-ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រសព្វផ្លូវលេខ៦៨
១២-ផ្លូវលេខ២១៧ ប្រសព្វផ្លូវព្រៃស
១៣-ផ្លូវលេខ២១៧ ប្រសព្វផ្លូវលូ៥៕

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងដំឡើង ភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ១៣កន្លែង

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងដំឡើង ភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ១៣កន្លែង

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងដំឡើង ភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ១៣កន្លែង

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងដំឡើង ភ្លើងស្តុបថ្មី ចំនួន ១៣កន្លែង