ការសិក្សា​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា អ្នក​ដែល​មាន​គូទ​ធំ ក៏​មាន​ខួរក្បាល​ធំ​ដែរ​

ការសិក្សា​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា អ្នក​ដែល​មាន​គូទ​ធំ ក៏​មាន​ខួរក្បាល​ធំ​ដែរ​

ការ​ដែល​មាន​កំប៉េះគូទ​ធំ ជាពិសេស​ចំពោះ​នារីៗ ធ្វើឱ្យ​ដងខ្លួន​មាន​រាង​ល្អ គួរ​ជាទី​ទាក់ទាញ​ចិត្ត​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ការសិក្សា​ថ្មីៗ​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យដឹងថា ក្រៅ​តែ​ពី​កត្តា​សោភ័ណភាព កំប៉េះគូទ​ធំ​ក៏​ជា​សញ្ញា​បញ្ជាក់​អំពី​ភាពឆ្លាតវាងវៃ និង​សុខភាព​ល្អ ផងដែរ​។​
 
១- ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ University of Oxford បាន​រក​ឃើញ​ពន្លឺ​ជាច្រើន​លើ​បញ្ហា​នេះ​។ 
 
២- ការសិក្សា​បាន​បង្ហាញថា នារីៗ​ដែល​មាន​កំប៉េះគូទ​និង​ភ្លៅ​ធំៗ ច្រើន​តែ​មាន​ប្រាជ្ញា​ឆ្លាត​វាងវៃ​។ 
 
ការសិក្សា​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា អ្នក​ដែល​មាន​គូទ​ធំ ក៏​មាន​ខួរក្បាល​ធំ​ដែរ​
៣- គេ​បាន​ធ្វើ​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​លើ​នារីៗ​ចំនួន​១៥,០០០​នាក់​។ 
 ការសិក្សា​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា អ្នក​ដែល​មាន​គូទ​ធំ ក៏​មាន​ខួរក្បាល​ធំ​ដែរ​