៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

១. អង្គុយពែនភ្នែន
​នេះ​ជា​ចលនា​សាមញ្ញ និង ជួយ​ដល់​សុខភាព​ឆ្អឹង​កង​ខ្នង ។ អ្នក​ត្រូវ​អង្គុយ​ពែន​ភ្នែក​សម្រួល​ដងខ្លួន​ឱ្យ​ត្រង់ ភ្នែក​សម្លឹង​ទៅមុខ និង ធ្វើ​ចលនា​ដកដង្ហើម​ចេញចូល​ឱ្យបាន​ច្រើនដង ។ ពេល​ដក​ដង្ហើមចូល​ត្រូវធ្វើ​ចលនា​ដៃ​ទាំងពីរ​ឡើងលើ និង ដាក់ចុះ​មកក្រោម​វិញ​នៅពេល​បញ្ចេញ​ខ្យល់​ដង្ហើម ។ អនុវត្ត​ឱ្យបាន ២ នាទី ។

៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

២. ចំកោង​ខ្នង
​ចលនា​នេះ​ជួយ​ពង្រឹង​ដើមទ្រូង ស្មា កំភួនជើង និង ឆ្អឹងខ្នង ។ អ្នក​ត្រូវ​ហាត់​ដូច​ក្នុង​រូប​ដោយ​ច្រត់​ដៃ​ទៅមុខ​ទប់​លំនឹង​ខ្លួន ។ ពេល​ដកដង្ហើម​ចូល​អ្ន​ក​អាច​បង្រួម​ខ្លួន​ចូល​បន្តិច និង សន្ធឹង​ជើង និង ដៃ​ទៅ​ក្រៅ​វិញ​នៅពេល​ដកដង្ហើម​ចេញ ។ ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​អាការ​ចុក​រួយ​បន្តិច អ្នក​អាច​ពន្លា​ដងខ្លួន​ចេញ​បន្តិច​ក៏បាន ។ ត្រូវ​ហាត់​ដកដង្ហើម​ចេញចូល​ឱ្យបាន ១០ ដង ។​

៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

៣. ជំហរ​ខ្វែង​ជើង
​អ្នក​ត្រូវ​ឈរលើ​កម្រាល ហើយ​ឈរ​ខ្វែង​ជើង​ដោយ​ឈាន​ជើងឆ្វេង​ទៅមុខ​ដូច​ក្នុង​រូប ស្រូបខ្យល់​ចូល​ដោយ​លើកដៃ​ទាំងពីរ​ចាប់​កាន់​គ្នា​លើក​ឡើងលើ​ឱ្យ​ផុតពី​ក្បាល ហើយ​បន្ទន់ខ្លួន​ទៅ​ឆ្វេង ។ នៅពេល​បញ្ចេញ​ខ្យល់​ដង្ហើម​មកវិញ​អ្នក​អាច​បន្ទន់​ជង្គង់​ឆ្វេង​បន្តិច ។ អនុវត្ត​ឱ្យបាន ៨ ដង និង ផ្លាស់ប្តូរ​ជើង​ចុះឡើង ម្តង​ឆ្វេង ម្តង​ស្តាំ ។

៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

៤. ចលនា​សំកាំង
​វិធី​ហាត់​នេះ​ជួយ​សម្រួល​ចលនា​រំលាយ​អាហារ ។ អ្នក​ត្រូវ​ឈរ​បោះ​ជើង​ឱ្យ​ឃ្លាតឆ្ងាយ​ពីគ្នា​ដោយ​បោះ​ជើង​ស្តាំ​ទៅមុខ ប្រអប់ជើង​ឆ្វេង​ត្រូវ​បត់​ក្នុង​កម្រិត ៩០ ដឺ​ក្រេ ។ ផ្ទុ​ច​ជើង​ទប់​លំនឹង​ខ្លួន ដៃ​ទាំងពីរ​ត្រូវ​ពន្លា​ឱ្យស្រប​គ្នា ភ្នែក​សម្លឹង​ទៅមុខ ដកដង្ហើម​ចេញចូល​ចុះឡើងៗ ដោយ​ធ្វើ​ចលនា​បោះដៃ​ឆ្វេង​ទៅក្រោយ​ជើងឆ្វេង ហើយ​ដៃស្តាំ​បោះ​ទៅលើ​ឱ្យ​ផុតពី​ក្បាល​នៅពេល​ធ្វើ​ចលនា​ដកដង្ហើម ។ ទប់ខ្លួន​ក្នុង​ចលនា​នេះ​ឱ្យបាន ៨ ដង្ហើម មុន​ដាក់​ដៃ​ចុះមក​វិញ ។

៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

៥. ចលនា​សត្វ​អូដ្ឋ
​ចលនា​នេះ​ក៏​ជួយ​ដល់​សុខភាព​ដើមទ្រូង ចង្កេះ និង សម្រួល​ចលនា​ឈាម​រត់ ។ អ្នក​ត្រូវ​លុតជង្គង់​លើ​កម្រាល​ក្នុង​ជំហរ​ភ្លៅ​ផ្អឹប​ឱ្យស្រប​គ្នា ចុង​ម្រាមជើង​ត្រូវ​ផ្ទុ​ច​ចុះក្រោម យកដៃ​ច្រត់​ទប់​ចង្កេះ​ដោយ​បត់​ម្រាមដៃ​ចុះក្រោម ។ អ្នក​ត្រូវ​រក្សា​ដងខ្លួន​ឱ្យ​ត្រង់ ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​សុខភាព​ក​រឹងមាំ អ្នក​អាច​ងើយ​ក្បាល​ទៅក្រោយ​បន្តិច និង ធ្វើ​ចលនា​បត់​មកវិញ​ចុះឡើងៗ ។ អ្នក​ត្រូវ​ហាត់​ដោយ​អែន​ខ្លួន​ទៅក្រោយ និង ទៅមុខ ក្នុង​ចលនា​តិចៗ និង ទប់​ឱ្យបាន ៥ ដង្ហើម ៕​សុផល​

៥ ចលនា​យោ​ហ្គា​ជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​ខួរក្បាល​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​