ពន្លា​ជាតិ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​«ពាន​រង្វាន់​ប្រាក់»​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ពិភព​លោក​ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​ទីក្រុង​មីឡង់​ប្រទេស​អ៊ីតាលី

ពន្លាជាតិ​កម្ពុជា ដែល​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ជា​បី​ផ្នែក​សំខាន់​ៗ មាន​បង្ហាញ​ពី​ប្រាង្គ​ប្រាសាទ​នានា តំបន់​កសិកម្ម និង​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ប្រាក់ ក្នុង​ពិព័រណ៍​ពិភព​លោក​ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​ទីក្រុង​មីឡង់​ប្រទេស​អ៊ីតាលី រយៈពេល​៦ខែ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១ឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១ តុលា​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​នេះ។ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​បង្ហាញ​ នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ធ្នូ​នេះ នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ថា ពន្លា​ជាតិ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ ចូលរួម​ទស្សនា​ប្រមាណ​ជាង​២​លាន​នាក់​ ក្នុង​ឱកាស​តាំង​ពិព័រណ៍​នោះ។