តៃកុង​ឡាន​៦​នាក់​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​បន្ថែម​ពាក់​ព័ន្ធ​បាតុកម្ម​នៅ​បាវិត

បាតុកម្ម​របស់​កម្មករ​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្នុង​ក្រុង​បាវិត នៅ​មិន​ទាន់​ចប់​នៅ​ឡើយ​ទេ។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ តុលាការ​បាន​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​មនុស្ស​ចំនួន​៦​រូប​បន្ថែម​ទៀត ក្រៅ​ពី​កម្មករ​ចំនួន​៤​រូប​ដែល​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ស្រាប់​ ដោយសារ​តែ​បាតុករ​ទៀមទារ​ប្រាក់​ឈ្នួល។