ឆ្កែ​ចូលចិត្ត​កកូរ​ពេល​គេង​លង់លក់​

​មនុស្ស​មួយចំនួន​តែង​ចូលចិត្ត​ឱ្យ​ឆ្កែ​គេង​ជាមួយ ព្រោះតែ​មូលហេតុ​នេះហើយ​ទើប​ធ្វើឱ្យឆ្កែ​បង្ក​ការរំខាន​ត្រូវ​ភ្ញាក់​ពី​ដំណេក​ញឹកញាប់ ។

តាម​ការស្រាវជ្រាវ​រប​ស់​សហរដ្ឋអាមេរិក គេ​បា​នរកឃើញថា មាន​ត្រឹមតែ ១០ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ចូលចិត្ត​គេង​ជាមួយ​ឆ្កែ ។ ចំណែក ៩០ ភាគរយ​ទៀត​បាន​ប្រាប់ថា ពួកគេ​មិនបាន​ឱ្យ​ឆ្កែ​គេង​ជាមួយ​ទេ ព្រោះ​នាំឱ្យ​រំខាន ហើយ​មិនមាន​ភាព​ស្អាត​​បាន​ដល់​កន្លែងដេក​ពួន​ថែមទៀត ៕​

ឆ្កែ​ចូលចិត្ត​កកូរ​ពេល​គេង​លង់លក់​