បារាំង ៖ អ្នក​មើល​ថែក្មេងម្នាក់​ត្រូវ​ជាប់​ចោទ​ដោយ​បាន​​អង្រួន​កូន​គេ​ដល់​ស្លាប់

ប្តី​ប្រពន្ធ​​អ្នក​មើល​ថែ​ក្មេង​មួយ​គូ ត្រូវ​ជាប់​ចោទ និង​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​តុលាការ ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ជាប់​​សង្ស័យ​ថា​បាន​អង្រួនក្បាល​​ទារក​អាយុ​១០​ខែ​ ខ្លាំង​ជ្រុល រហូត​ក្រឡក​ខួរ ​ហូរ​ឈាម​ក្នុង​ក្បាល​ដល់​ស្លាប់។ ការ​អង្រួន​ក្បាល​ ជា​កាយ​វិការ​ស្រាល​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់ តែ​ផ្តល់​ផលវិបាក​មិន​អាច​ស្តារ​បានឡើយ​ចំពោះ​កុមារ។