ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ


ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

Allan Dixon វ័យ​២៩​ឆ្នាំ មក​ពី​ប្រទេស​អៀរឡង់​​ ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​កោត​សរសើរ​ពី​សមត្ថភាព​​របស់គាត់​ដែល​អាចថត​រូប​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ​បាន​យ៉ាង​ច្រើន។

 

 ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ
 

 
រាប់​តាំង​ពី សេះ កំប្រុក អូដ្ឋ ទា សុនខ សេក អណ្ដើក គេ​បាន​ដាក់​ងារ​ដល់ Allan ថា​ជា​លោក ដុកទ័រ ​​Dolittle ដែល​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​ចូល​ចិត្ត​សត្វ។ ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​ថា​ ហេតុ​ដូច​ម្ដេច​បាន​ជា​លោក​អាច​ថត​រូប​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ​បាន​ដូច​នេះ? ។ Allan បាន​ឲ្យ​យោបល់​ថា អ្នក​គួរ​តែ​អត់​ធ្មត់ និង​ឲ្យ​សត្វ​ជឿ​ជាក់​ ទុក​ចិត្ត​អ្នក នោះ​អ្នក​នឹង​អាច​ថត​រូប​ជា​មួយ​ពួក​គេ​បាន៕
 

ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ 

ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ
 

ជួប​ជា​មួយ​បុរស​ពូកែ​​ថត​ជា​ Selfie ជា​មួយ​សត្វ

 
ចុចអាន៖ ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់​​​​បង្កើត​ដោយ​ជនជាតិ​ជប៉ុន ​១៥​ យ៉ាង ​អាច​ហួស​ចិត្ត​ពេល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ boredpanda​