ក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ីចកូ នឹងបញ្ចុះ​ តំលៃ ៣០% សំរាប់ គូស្វាមីភរិយាថ្មី ក្នុងពេលរាត្រី ទឹកឃ្មុំ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ីចកូ នឹងមានការបញ្ចុះតំលៃ៣០%ភ្លាមៗ សំរាប់គូភរិយាថ្មី ដែលបានជាវ ពូក នឹងគ្រែ នឹងសភារៈ ផ្សេងៗទៀត នេះកាន់តែ បន្ថែមទៀតនាពេលនារាត្រីទឹកឃ្មុំរបស់លោកអ្នក។

ក្រុមហ៊ុននឹងមានលក្ខខណ្ឌបញ្ចុះតំលៃងាយៗស្រួយដល់អតិថិជន ដែលបានជាវ មាន ១លិខិតអញ្ជើញ ២រូបថតគូភរិយា ៣និងអាស័យដ្ឋាន។ក្រុមហ៊ុននឹងមានសេវាកម្មរៀបចំបន្ទប់គេងគូភរិយាថ្មី ជូនលោក អ្នកឥតគិតថ្លៃ។

ហើយក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ីចកូ នឹងមានពិសេសទៀតដល់ អតិថិជនដែលបានជាវនឹង ថែមជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នក អាចរកជាវបាន នៅតាមបណ្ដា ក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ីចកូ ទាំង ១៣សាខា ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

រាជធានីភ្នំពេញ៖

    -ផ្ទះលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស លេខទូរស័ព្ទ 023 722 005

    -ផ្ទះលេខ ២៧៨-២៨០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង លេខទូរស័ព្ទ 023 424 214

    -ផ្ទះលេខ ៣៥ មហាវិថី មុនីរ៉េត លេខទូរស័ព្ទ 023 880 935

    -ផ្ទះលេខ ៨៩ មហាវិថីព្រះសីហនុ លេខទូរស័ព្ទ 023 216 680

    -ផ្ទះលេខ ១០៥ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម លេខទូរស័ព្ទ 023 725 235

    -ផ្ទះលេខ ៣៩ ផ្លូវ ១៩៩ លេខទូរស័ព្ទ 023 222 943

    -ផ្ទះលេខ ៤៦-៤៨ ផ្លូវលេខ ៥៣-១៣០ លេខទូរស័ព្ទ 023 218 980

    -ផ្ទះលេខ ២១៩BC   មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស លេខទូរស័ព្ទ 023 213 308

    -ផ្ទះលេខ ៦៥៤ ផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែក្រោម លេខទូរស័ព្ទ 023 425 062

បណ្ដាខេត្ដ៖

    -ផ្ទះលេខ ០៧៣៥ ផ្លូវ ០៦ ខេត្ដសៀមរាប លេខទូរស័ព្ទ 063 965 188

    -ផ្ទះលេខ ១០៣-១-៥ ផ្លូវ ០៣ ខេត្ដបាត់ដំបង លេខទូរស័ព្ទ 053 952 658

    -ផ្លូវឯករាជ្យ ខេត្ដព្រះសីហនុ លេខទូរស័ព្ទ 034 636 8989

    -ផ្ទះលេខ ៦៦ ផ្លូវ ០៣ ខេត្ដកំពតលេខទូរស័ព្ទ 033 210 088

ឬចូលមកកាន់វេបសាយ www.sunsimexco.com និងហ្វេសប៊ុក www.facebook.com/Sunsimexco ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន បន្ថែម៕

ក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ីចកូ នឹងបញ្ចុះ​ តំលៃ ៣០% សំរាប់ គូស្វាមីភរិយាថ្មី ក្នុងពេលរាត្រី ទឹកឃ្មុំ