ទស្សនាវីដេអូ ទំនប់វារី អគ្គីសនីតាតៃ ក្រោយដាក់ ឲ្យដំណើរការ ជាផ្លូវការ

Video:ស្តីពីទិដ្ឋភាពទំនប់វារីអគ្គិសនីតាតៃថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Thursday, December 24, 2015