​ក្រសួង​ពាណិជ​កម្ម ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ប្រាក់ ពី​ពិព័រណ៍​ពិភពលោក នៅ​ទីក្រុង​មី​ឡង់​

​ពិធី​អបអរសាទរ នៃ​ការទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ប្រាក់ ក្នុងឱកាស​ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៥ នៅក្នុង​ទីក្រុង​មី​ឡង់ នៃ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​។ ក្រោម​អធិប​តិ​ភាព​របស់​ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួង​ពាណិជ​កម្ម មន