ខណ្ឌដូនពេញ រៀបចំផែនការ រយៈពេល៣ឆ្នាំ ទៅមុខទៀត

ភ្នំពេញ៖ លោក គួច ចំរើន អភិបាលខណ្ឌដូនពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បាននឹងកំពុងដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំឆ្លងក្រុមប្រឹក្សា វិនិយោគរំកិល៣ឆ្នាំ នៅសាលាខណ្ឌដូនពេញ ក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេល៣ឆ្នាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងពង្រីកការវិនិយោគ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ឲ្យបានរីកចម្រើន ទៅមុខជាលំដាប់៕

ខណ្ឌដូនពេញ រៀបចំផែនការ រយៈពេល៣ឆ្នាំ ទៅមុខទៀត