វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​


វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​

សេវា​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ iCloud របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​រក្សា​ទុក​នូវ​ទិន្នន័យ​។ Apple បាន​កំណត់​ទំហំ​ ៥GBឲ្យ​អ្នក​អតិថិជន​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។​ ជា​មួយ​ទំហំ​នេះ ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពិត​ជា​ប្រើ​មិន​សូវ​ជា​យូរ​ប៉ុន្មាន​ទេ នឹង​ពេញ​មិន​ខាន​។

 

វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​

 

 

​ខាង​ក្រោយ​នេះ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ប្រើ​សេវាកម្ម iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​សម្រាប់​អ្នក​៖

 

១. លុប​ចេញ​នូវ​ទិន្នន័យ​ Back Up​ ណា​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​យូរ​ពេក​។ ឧទាហរណ៍៖ ទិន្នន័យ Back Up របស់ iOS ជំនាន់​ចាស់​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​ប្រើ​ តែ​បច្ចុប្បន្ន​អ្នក​មិន​ត្រួវ​ការ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ទាំង​អស់​នោះ​ទៀត​។

 

វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​
២. ផ្លាស់​ប្ដូរ​ Setting របស់ iCloud។ ​ត្រង់​កន្លែង​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ iCloud រួច​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ប្រភេទ​ណា​ដែល​ត្រូវ​រក្សា​ទុក​លើ​ iCloud​។

 

វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​

 

៣. ប្រើ​កម្មវិធី​ជំនួស​កុំ​ពឹង​តែ​លើ iCloud។ ជា​ការ​ពិត​ណាស់​មាន​សេវា​កម្ម Cloud ជា​ច្រើន​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ប្រើ​ជា​មួយ​ទំហំ​ច្រើន​ជា​សេវាកម្ម Cloud របស់ Apple ដូចជា Drop Box, Google Drive, Microsoft One Drive ជាដើម។

 

វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​​ប្រើ​សេវាកម្ម​​ iCloud ឲ្យ​ចំណេញ​

 

 

 

ចុច​អាន៖ ស្វែង​យល់​ពី​អត្ថន័យ​នៃ​សញ្ញា​ដែល​នៅ​​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​សម្បក​ទូរសព្ទ

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ

ប្រភព៖ CNet