លោក សម ​រង្ស៊ី ​ថា សម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ​ទោះជានៅទីណា​ក៍អាចធ្វើការគិតគូរ​ពីប្រទេសជាតិបាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​ ប្រធាន​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិដែល​កំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេស​ លោក សម រង្ស៊ី ​ពីកោះតូចមួយនៅ​ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន​ នាថ្ងៃទី២៥ ធ្នូ ២០១៥ បានសរសេរសារខ្លីមួយ​បង្ហោះនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថា​ "សម័យនេះ ​តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ យើងអាចធ្វើការ​ គិតគូរពីប្រទេសជាតិ ​ពីកន្លែងណាក៏បានដែរប្រកប ដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជានិច្ច ​។​ ពេលនេះ ខ្ញំុកំពុងស្ថិត​នៅលើកោះតូចមួយ​នៃប្រទេស ហ្វីលីពីន "។