ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

សម្រាប់​ថ្ងៃ​បុណ្យ​​​គ្រិស្តស្មាស​ ទី​​២៥ ខែ​​ធ្នូ​នេះ​ បណ្តា​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច ក៏​ដូច​ជា​​ប្រទេស​ដែល​មាន​អ្នក​កាន់​សាសនា​គ្រិស្ត​ តែង​ប្រារព្ធ​និង​លំអ​តុប​តែង​​ភ្លើង​ពណ៌​​ ដើម​គ្រិស្តស្មាស នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ​ និង​​តាម​ស្ថាប័ន​​មួយ​ចំនួន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ ផ្ដិត​យក​ពី​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក៖

 

 ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

១. ទី​ក្រុង Budapest ប្រទេស​ហុងគ្រី

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

២. ប្រទេស​ម៉ូណាកូ

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

៣. ទី​ក្រុង ស៊ីដនី ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

៤. ទីក្រុង​ឡុងដុង​ ប្រទេស​អង់គ្លេស

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

៥. ទីក្រុង Gotenba ប្រទេស​ជប៉ុន

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

៦. ទីក្រុង Nice ប្រទេស​បារាំង

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

៧. ទីក្រុង ញ៉ូវយក សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

៨. ទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេស​ប្រេស៊ីល

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

៩. ទីក្រុង Burnham-on-sea ប្រទេស​អង់គ្លេស

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១០. ទីក្រុង​សិង្ហបុរី ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១១. ទីក្រុង Berlin ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១២. ទីក្រុង Amritsar ប្រទេស​ឥណ្ឌា

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១៣. ទីក្រុង Geneva ប្រទេស​ស្វីស

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១៤. ទីក្រុង Tbilisi ប្រទេស​ហ្សកហ្ស៊ី

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១៥. សង្កាត់ Brooklyn ក្រុង​ញ៉ូវយក​ សហរដ្ឋអាមេរិក

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក

១៦. ទីក្រុង Auckland ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់​

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ ការ​តុប​តែង​លម្អ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​គ្រិស្តស្មាស​​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​​នានា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក
 

ចុចអាន៖ បុណ្យ​ណូអែល​ឆ្នាំ​នេះ ​ចំ​ថ្ងៃ​សីល​ពេញ​បូណ៌​មី មិន​ធ្លាប់​មាន​​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៧

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ CNN ​​​​