តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចាត់ទុកថា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាឆ្នាំពុះកញ្ជ្រោលរបស់តារាស្រីថៃ ដែលនាំគ្នាបញ្ចេញរាងសិចស៊ីក្តៅសាច់ បង្អួតសម្រស់ឆោម​ដាក់គ្នាមិនស្រាកស្រាន្ត ហើយត្រូវបានបណ្ណាធិការនៃទស្សនាវដ្តី ដាក់ក្របមុខយ៉ាងហុឺហារ ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០ នាង បៃហ្វឺន ភីមឆៈនុក ជាមួយនឹងភាពសិចស៊ីអស់ទាស់ ឡើងក្របទស្សនាវដ្តី MiX ប្រចាំខែកុម្ភៈ បង្អួតរាង និង បញ្ចេញដើមទ្រូងគួរឱ្យគ្រឺត ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៩ នាង ណូណូ មិឈឹឆៈវៈ បង្អួតវត្ថុទាំងលើ ទាំងក្រោម ឡើងក្របមុខទស្សនាវដ្តី Z2 ច្បាប់ចេញថ្ងៃទី ១ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាតារាក្តៅសាច់ AV ដោយបានសាងស្នាដៃលាងរថយន្ត រហូតធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តសម្លឹងភ្លេចដកដង្ហើម ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៨ នាង អិន ណាដនិឆា មានខ្នាតមិនសូវធំដូចតារាផ្សេង តែគយគន់គួរឱ្យស្រឡាញ់ រូបសិចស៊ីរបស់នាង បានឡើងក្របមុខទស្សនាវដ្តី RUSH ខែកក្កដា ដែលធ្វើឱ្យបេះដូងបុរសៗលោតក្ឌុកក្ឌាក់ៗ ដោយការភាពសិចស៊ីរបស់នាង ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់ថ្​នាក់ទី ៧ នាង តាយ ភេញផាក់ បង្អួតរាងរៅក្តៅសាច់នៅលើក្របទស្សនាវដ្តី Playboy ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ រាងតូចមិនតូច ធំមិនធំ តែបានកូនភ្នំទាំងគូជួយយោង ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់ថ្​នាក់ទី ឲ៦ នាង ហ្វាយ អាំហ្វាញ (Fii AmFine) ជាមួយនឹងភាពសិចស៊ីលើកដំបូង នៅលើក្របទស្សនាវដ្តី RUSH ប្រចាំខែកញ្ញា ។ ការបញ្ចេញដើមទ្រូងដ៏ទ្រលុកទ្រលន់របស់នាង មិនខុសអ្វីពីការផ្តល់អារម្មណ៍ឱ្យប្រុសឡើងកម្តៅខ្លួននោះទេ ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់ថ្​នាក់ទី ៥ នាង ប៉េនផ្លេង ធិតា ដងខ្លួនច្រឡឹង សមនឹងទម្រង់មុខសក់ខ្លី អួតឆោមលោមគួរឱ្យក្នាញ់ នៅលើក្របទស្សនាវដ្តី Alure ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ។ រូបភាពសិចស៊ីរបស់នាង បានបាញ់បេះដូងបុរសៗឱ្យស្រក់ឈាម ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់តី ៤ នាង រ៉ូឡា មិសាគិ បញ្ចេញរាងក្តៅសាច់ ពិតជាមិនធម្មតាឡើយ ។ នាងបានបង្អួតសាច់សខ្ចី និង រូបរាងសឹងតែអាក្រាត នៅលើក្របទស្សនាវដ្តី FHM ប្រចាំខែកក្កដា ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់តី ៣ នាង ធីងធីង ផ្រិតទី បង្អួតសុដន់មូលក្បំ បានឡើងក្របទស្សនាវដ្តី Alure ប្រចាំខែកក្កដា ជាលើកដំបូង ។ បើបុរសណាបានឃើញហើយ ពិតជាភ្លេចដកដង្ហើម ។ នាងបានតំណែង Top Pretty Thailand 2015

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់តី ២ នាង Playboy Bunny 2015 រាងសិចស៊ីតូចច្រឡឹង បង្អួតរូបឆោមលោមនៅលើក្របទស្សនាវដ្តី Playboy ប្រចាំខែមករា ២០១៥ រហូត មកដល់ចុងឆ្នាំ នាងនៅតែចាយរាងសិចស៊ីមិនចាញ់តារាផ្សេងៗឡើយ ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នាង មិវ សិរិផាត់ សិចស៊ីដុតរោលបេះដូងប្រុសៗ នៅលើក្របទស្សនាវដ្តី Maxim ចេញផ្សាយខែមេសា និប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ផង ។ ភាពសិចស៊ីបញ្ចេញគលសុដន់ និង ល្វែងក្រោមរបស់នាង មីវ បានបន្ថែមកម្តៅឱ្យប្រុសៗកាន់តែខ្លាំងទៅទៀត ។

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

តារាសិចស៊ីក្តៅសាច់របស់ថៃ ១០ រូប លើក្របទស្សនាវដ្តី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

សូរ្យសែង (MThai)

រូបធ្វើទារុណកម្មលើកុមារ មិនមែនកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរទេhttp://www.matenak.com/2015/12/25/5097.html/

Posted by Matenak on Thursday, December 24, 2015