ស្ដាប់​ភាសា​អ្នក​ស្វាយរៀង​ ​អ្នក​ភ្នំពេញ​អាច​នឹង​ហួស​ចិត្ត​

ស្ដាប់​ភាសា​អ្នក​ស្វាយរៀង​ ​អ្នក​ភ្នំពេញ​អាច​នឹង​ហួស​ចិត្ត​

កាល​ពី​លើក​មុន Sabay បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ពាក្យ​តាម​តំបន់​របស់​អ្នក​ខេត្ត​កំពង់​ធំ​ម្ដង​ហើយ​។ ថ្ងៃ​នេះ សូម​បង្ហាញ​ពាក្យ​ប្លែក​ៗ​មួយ​ចំនួន​របស់​អ្នក​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​ម្ដង ធានា​ថា​អ្នក​ភ្នំពេញ ឬ​អ្នក​ខេត្ត​ផ្សេង​ទៀត​អាច​នឹង​មិន​យល់ឬ ហួស​ចិត្ត​មិន​ខាន។ ​ក្រោយ​ពី​បាន​ជួប​ជជែក​លេង​ជាមួយ​អ្នក​ភូមិ​ថ្មី ឃុំ​ដូង ស្រុក​រមាស​ហែក ខេត្ត​ស្វាយរៀង ពួក​គាត់​បាន​បង្ហើប​ពាក្យ​ប្លែក​ៗ​ប៉ុន្មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ៖​

 
ស្ដាប់​ភាសា​អ្នក​ស្វាយរៀង​ ​អ្នក​ភ្នំពេញ​អាច​នឹង​ហួស​ចិត្ត​
 
មាន​អ្នក​ស្រុក​រមាសហែក​កំពុង​អាន​ទេ​? ហើយ​មាន​ពាក្យ​អី​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អ្នក​ភ្នំពេញ​មិន​ធ្លាប់​បាន​ឮ​ដែរ​អត់​? ជួយ​ប្រាប់​ផង!
 
អត្ថបទ​៖ សុគន្ធី​