លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

​កូនៗ​របស់​កម្មករ និង​ក្រុមកម្មករ​នៃ​ក្រុមហ៊ុនចម្ការកៅស៊ូ​សិលា​ដឺ​ម៉ិច បាននាំគ្នា​លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ ដូចជា ល្បែង​បូ​ប​ទឹក​ដាក់​ដប និង​ល្បែង​លោត​បាវ ជាដើម ដើម្បី​អបអរសាទរ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​សកល ដែល​នឹង​ឈាន​មកដល់​នៅពេល​ខាងមុខនេះ​។ កម្មវិធី​នេះ រៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​ឈ្មោះ សិលា​ដឺ​ម៉ិច ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ឃុំ​ស្រ​យ៉ង់ ស្រុក​គូលែន ខេត្តព្រះវិហារ​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​នៃ​ការលេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​នេះ​ខាងក្រោម​៖

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​

លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​អបអរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល​