តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ទេ​ថា តារា​សម្ដែង​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​ជា​ច្រើន​របស់​កូរ៉េ​បច្ចុប្បន្ន​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​អាជីព​ជា​តួ​សម្ដែង​តាំង​ពី​នៅ​តូច​ៗ​។ ដោយ​សារ​តែ​ហេតុនេះ ទើប​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​អាច​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ ធ្លាប់​ស្រដៀង​មុខ​តារា​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​រឿង​ណា​មួយ​កាល​ពី​ច្រើន​ឆ្នាំ​មុន​ក្នុង​តួ​ជា​កុមារ​ក្នុង​រឿង​។ តោះ​មើល​រូបភាព​ពួក​គេ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជាមួយ​គ្នា តើ​តារា​ណា​ដែល​នៅ​ពី​តូច​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់ជាង​គេ?

 
Kim So Hyun (2007 vs 2015)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Lee Hyun Woo (2005 vs 2014)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Yoo Seung Ho (2002 vs 2012)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Park Shin Hye (2003 vs 2014)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Park Gun Tae (2004 vs 2013)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Moon Geun Young (2000 vs 2012)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Kim Sae Ron (2009 vs 2014)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Lee Min Ho (2001 vs 2013)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
Kim Yoo Jung (2006 vs 2014)

 
តារា​កូរ៉េ​៩​ដួង​ដែល​ចូល​សិល្បៈ​សម្ដែង​តាំង​ពី​តូច

 
ប្រែ​សម្រួល​៖ សុគន្ធី​
ប្រភព​៖ koreaboo