កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់


កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

ពេល​ធំ​ពេញ​រូប​ពេញ​រាង​​កីឡាករ​ល្បី​មួយ​ចំនួនអាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​មើល​មិន​ស្គាល់។ ចុះ​កីឡា​ករ​ល្បី​ៗ​ទាំង​នេះ​ប្រិយមិត្ត​មើលស្គាល់​ទេ?

 

Juan Manuel Mata García ( ខ្សែ​បម្រើ​ក្រុម Manchester United)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Steven Gerrard (ខ្សែ​បម្រើ​ប្រយុទ្ធ LA Galaxy)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Sergio Ramos (ខ្សែ​ការពារ​កណ្តាល Real Madrid)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Dani Alves (ខ្សែ​ការពារ​ស្តាំ Barcelona)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Rio Ferdinand (ខ្សែ​ការពារ​កណ្តាល QPR)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Arjen Robben (ខ្សែ​បម្រើ​ប្រយុទ្ធ​ Bayern Munich)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Thomas Muller (ខ្សែ​បម្រើ​ប្រយុទ្ធ Bayern Munich)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Radamel Falcao (ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Chelsea)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Manuel Neuer (អ្នក​ចាំ​ទី​ Bayern Munich)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

Diego Costa (ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Chelsea)

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់

 

ដោយ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា

  • កំពូល​កីឡា​បាល់ទាត់​ល្បីៗ​​​ពី​ក្មេង​ដល់​ចាស់​​ប្រែប្រួល​រូបរាង​តិច​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​មិន​ស្គាល់已关闭评论
  • 27 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/26  Category:កីឡា