ស៊ីរី៖តើ​ជន​ហ្សារ៉ាន អាល់លូស (Zahrane Allouche) ជា​នរណា?

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ីរី កងទ័ព​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ការ​សម្លាប់​ជន​ហ្សារ៉ាន អាល់លូស (Zahrane Allouche) មេកើយ​របស់​ចលនា​ឧទ្ទាម Jaïch al-Islam ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​ទីក្រុង​ដាម៉ាស់​សព្វថ្ងៃ។ មរណៈភាព​ហ្សារ៉ាន អាល់លូស (Zahrane Allouche) ក៏​ត្រូវ​បាន​ចលនា​ឧទ្ទាម​ឧទ្ទាម Jaïch al-Islam បញ្ជាក់​ជា​ផ្លូវការ​នា​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី២៥ ធ្នូ​ដែរ។ គួរ​ជម្រាប​ជូន​ថា ជន​ហ្សារ៉ាន អាល់លូស​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ពេល​ដែល​រូប​គេ​កំពុង​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​នឹង​មន្រ្តី​ជាន់ខ្ពស់​ជា​ច្រើន​នាក់​របស់​ចលនា Jaïch al-Islam។