តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ បានសម្តែងការខ្លោចចិត្ត រួមជាមួយភរិយា ខណ:ជួបជាមួយកុមារកំព្រា គថ្លង់ និងពិការគ្មានទីពឹង ហើយសម្តេចបានសន្យាផងថា នឹងមិនទុកឱ្យកុមារកំព្រាណាម្នាក់ ស្លាប់ដោយអត់អាហារ និងមិនទុកជនពិការនៅក្រៅសង្គម។

ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេកប៊ុក សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា "ក្នុងសប្តាហ៍នេះពិតជារីករាយ លាយឡំជាមួយអារម្មណ៍ ខ្លោចចិត្ត ពេលបានជួបជាមួយក្មួយៗ ចៅៗ កុមារគថ្លង់ កុមារពិការភ្នែក កុមារកំព្រា និង ជនគ្មានទីពឹង យើងធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការនេះ តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧មករា ១៩៧៩មក"។

សម្តេច បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា "យើងមិនបានទុកឱ្យកុមារកំព្រាណាម្នាក់ ស្លាប់ដោយអត់អាហារ នោះទេ យើងមិនបានទុកជនពិការ ស្ថិតនៅក្រៅសង្គមនោះដែរ យើងមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះ គ្រាន់តែដើម្បីថតរូបនោះទេ"។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា "ខ្ញុំនិងភរិយាបានធ្វើកិច្ចការនេះ ជាមួយក្តីស្រឡាញ់ ក្តីអាណិត រហូតស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលខ្លះ ពេលនេះកូនៗរបស់ខ្ញុំ បាននឹងកំពុងចូលប្រឡូក លើការងារនេះហើយ ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ កូនៗត្រូវជួយអ្នកទន់ខ្សោយក្រីក្រ ពិសេសជនពិការ និង កុមារកំព្រា"៕

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម

តេជោ សែន៖ យើងមិនបាន ទុកឱ្យ កុមារកំព្រា ណាម្នាក់ស្លាប់ ដោយអត់អាហារ មិនទុក ជនពិការ នៅក្រៅសង្គម