ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ


ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

Baek Jin Hee តារា​សម្ដែង​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង បាន​បង្ហាញ​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មីៗ​បែប​ស​ខ្មៅ​សម្រាប់​ក្រប​ទស្សនាវដ្ដី​កូរ៉េ InStyle នៅ​ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

 

អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​សម្គាល់​គឺ ស្រី​ស្អាត Jin Hee មិន​បាន​លេង​ស្ទិល​គ្រឿង​អលង្ការ​ច្រើន​នោះ​ទេ គ្រាន់​តែ​ប្រើ​ក្រវិល និង​ខ្សែ​ក​បន្តោង​គជ់​ខ្យង​ដ៏​សាមញ្ញ ស្អាត និង​ថ្លៃថ្នូរ​ប៉ុណ្ណោះ។ ចង់​ដឹង ម៉ូដ​ថ្មី​នោះ​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ថ្មី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បង្ហាញ​ដោយ​តួ​ស្រី​ស្អាត​កូរ៉េ

 

ប្រភព៖ InStylekorea