ទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ាកំពុងក្លាយសួនស្មៅ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនពពួកសត្វមូស

ព្រះសីហនុ: ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថានប័ណ្ណពាក់ព័ន្ឋនឹងអាជ្ញាធរខេត្តកំពុង ផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រឹងលើបញ្ហាអនាម័យ បរិស្ថាន ដល់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណះ សិស្ស និសិ្សតនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់គោលដៅ បែជានៅសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ា ក្រុងព្រះសីហនុ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិ៣ សង្កាត់លេខ០១ ពោរពេញ ទៅភុកជ្រាំ សំរាម និង ស្មៅ ស្ទើលិចក្បាលកុមារ ដែលទៅរៀនក្នុងសាលានោះ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងនាមអណាព្យាបាលរបស់កុមារ សូមស្នើរយ៉ាងទទូច ដល់ក្រសួង ពាក់ព័ន្ឋ ជាពិសេសក្រសួង មន្ទីអប់រំសូមមេត្តាត្រួតពិនិត្យមើលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផង  កុំត្រួតពិនិត្យមើលតែរបាយការណ៍។

លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាមួយនេះអះអាងថា ទីតាំងដីសាលាទំនាបជាងដីផ្ទះ ពលរដ្ឋដូចនេះតែងមានទឹកដក់ជាប្រចាំនារដូវវស្សា ប៉ុន្តែដល់រដូវរាំងស្ងួត លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សនាំគ្នាបោសសំអាត អស់ហើយ៕

ទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ាកំពុងក្លាយសួនស្មៅ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនពពួកសត្វមូស

ទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ាកំពុងក្លាយសួនស្មៅ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនពពួកសត្វមូស

ទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ាកំពុងក្លាយសួនស្មៅ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនពពួកសត្វមូស

ទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ាកំពុងក្លាយសួនស្មៅ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនពពួកសត្វមូស