ចិន​អនុម័ត​ច្បាប់​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ភេរវកម្ម​ ដ៏​ចម្រូង​ចម្រាស

សភា​ប្រជាមានិត​ចិន​ ទើប​បាន​អនុម័ត​ជា​ឯកឆ័ន​ នូវ​ច្បាប់​ថ្មី​មួយ​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ភេរវកម្ម។ ច្បាប់​នេះ ​ត្រូវ​បាន​មជ្ឈដ្ឋាន​អន្តរជាតិ ​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស ​ក៏​ដូច​ជា​អង្គការ​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ជាខ្លាំង ​ដោយសារ​តែ​វាមាន​ខ្លឹមសារ ​រឹត​បន្តិង​សេរីភាព ​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ​ និង​ជា​ពិសេស ​គឺ​វាបាន​ផ្តល់​អាទិភាព​ជ្រុល​ហួសហេតុ ​ទៅ​ដល់​អាជ្ញាធរ​ចិន។​ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ​សកម្មជន​អ៊ុយហ្គួរ​ នៅ​ខេត្តស៊ីនជាំង ​ដែល​តស៊ូ​រើ​បំរាស់ ​នឹង​ការ​ជិះជាន់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​ចិន ​អាច​ជា​មុខ​សញ្ញា ​ដែលរ​ដ្ឋាភិបាល​ចិន ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ពួក​ភេរវករ។