​ផលិតកម្ម រស្មី​ស្ទឹងសែន​ក្រុង​ពាលី​រឿង​” បំណុល​ប្រាក់​ជំពាក់​ស្នេហ៍​”

ដំណឹងថ្មី៖ ​ខណៈដែល​រឿង​” គំនុំ​ស្នេហ៍​ពី​អតីត​” បាន​ត្រៀមខ្លួន​បង្ហាញ​វត្ដ​មាន​នៅលើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​CTV8HD នៅ​ថ្ងៃទី​០៤ ខែមករា ខាងមុខនេះ​។ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៧​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ កន្លងទៅនេះ​ផលិតកម្ម រស្មី​ស្ទឹងសែន ក៏បាន​រៀបចំ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​រឿង​ថ្មី​របស់ខ្លួន​មួយទៀត​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា​” បំណុល​ប្រាក