បោកអ៊ុតអាស៊ាន រៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារ បោកអ៊ុត អាស៊ានលើកទី១

ភ្នំពេញៈ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅភោជនីដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២ក្រុមហ៊ុន បោកអ៊ុតអាស៊ាន បានរៀបចំ កម្មវិធីជួបជុំ គ្រួសារបោកអ៊ុតអាស៊ាន លើកទី១ ដើម្បីបង្កើតឳកាសដល់ម្ចាស់ សាខាទាំងអស់ក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ បានស្គាល់គ្នា កាន់ខ្លាំងឡើងដោយមានការ ចូលរួមពីសិល្បករ-សិល្បការិនី និងភ្ញៀវជាង ៣០ នាក់។

លោក ទួច ពុទ្ធី នាយកប្រតិបត្តបោកអ៊ុតអាស៊ាន បានមានប្រសាសន៍ថា ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើកនេះធ្វើឡើង បង្កើនភាពស្និទស្នាល ជាមួយគ្រួសារអាជីវកម្មបោកអ៊ុតអាស៊ាន ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុខ ថែមទាំង ផ្តល់នូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេស បោកអ៊ុតថ្មី ទស្សនៈវិស័យ និងសកម្មភាព របស់ក្រុមហ៊ុន។

ចំពោះទស្សនៈវិស័យ គឺការជាលើកទឹកចិត្តឲ្យ មានការចាប់អាម្មរណ៍ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាមរយៈអាជីវកម្ម បោកអ៊ុត ដោយបង្កើនសមត្ថភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសហគ្រិនភាព ដែលនាំមុខគេលើគុណភាព និងសេវាកម្មបោកអ៊ុត ថែមទាំងកែប្រែពីការបោកអ៊ុត បូរាណ (ចានដែក) ទៅជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន បោកអ៊ុតយ៉ាងទំនើបវិញ៕

បោកអ៊ុតអាស៊ាន រៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារ បោកអ៊ុត អាស៊ានលើកទី១

បោកអ៊ុតអាស៊ាន រៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារ បោកអ៊ុត អាស៊ានលើកទី១

បោកអ៊ុតអាស៊ាន រៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារ បោកអ៊ុត អាស៊ានលើកទី១

បោកអ៊ុតអាស៊ាន រៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារ បោកអ៊ុត អាស៊ានលើកទី១