មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជី ត្រេឌីង ដែលនាំចូលផ្តាច់មុខ នូវប្រេងម៉ាស៊ីន ម៉ាក អ៊ិចហ្សូល នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បាននាំយកនូវថវិការចំនួន ២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រោម គម្រោងមូលនិធិ អ៊ិចហ្សូលដើម្បីគន្ធបុប្ផា។

លោក មិន ស៊ីថន តំណាងក្រុមហ៊ុនខេម ជី ត្រេឌីងបានឲ្យដឹងថា” ការបរិចាក់ថវិកាចំនួន២,៥០០នេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនូវភាពខ្វះខាតរបស់ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារ កម្ពុជា” ។

លោកក៏ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះទឹក ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួម Like នូវកម្មវិធី ១LIKE = ១,000រៀល រឺមូលនិធិអ៊ិចហ្សូលដើម្បីគន្ធបុប្ផា នៅក្នុង FACEBOOK PAGE របស់ប្រេងរំអិល អ៊ិចហ្សូល (exol lubricants cambodia) ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីនអ៊ិចហ្សូល នឹងសន្យាបន្តការជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបុប្ផា និងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នានា ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន៕

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា

មូលនីធិ អ៊ិចហ្សូល នំាយកថវិកា ចំនួន២,៥០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនពេទ្យគន្ធបុប្ជា