តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

by: Soseign

ការផ្សាយពីបារីតម្លៃថ្លៃៗនាពេលនេះ មិនមែនមានន័យថា ជាការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជនយើង ចង់សាក ឬ មិនទាន់ចេះ នាំគ្នាទៅរកទិញ យកមកចេះ​ជក់ទេ តាមពិត ផ្សែងចូលសួត ខូចសុខភាពឌាតែខ្នូចទេ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាម៉ាកបារីល្បីៗ ថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោក ដែលម៉ាកខ្លះឃើញមានលក់ នៅស្រុកខ្មែរយើងដែរ ។តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

 

 

 

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក? តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?

  • តើបារីម៉ាកអ្វី ដែលថ្លៃជាងគេ លើពិភពលោក?已关闭评论
  • 25 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/28  Category:ប្លែកៗ
Tags: