រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​


រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ រថយន្ត​ខ្លះ​មិន​ត្រឹម​តែ​​បំពាក់​នូវ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ចាំបាច់​នានា​ដើម្បី​ផ្ដល់​ផាសុកភាព​ដល់​អ្នក​ជិះ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​រចនា​នូវ​មុខ​ ដើម្បី​លើក​អំណាច​ឲ្យ​រថយន្ត​នោះ​ទៀត​ផង។

 

បើ​ចង់​ដឹង​ថា​ មុខ​រថយន្ត​ណា​ខ្លះ​មើល​ទៅ​ពោរពេញ​ដោយ​អំណាច​ មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ​បាន៖

 

១. BMW​ i8

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

២. Benz ​ S​ 600​ ឆ្នាំ​ 2015

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៣. Maserati

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៤. McLaren

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៥. Lamborghini Veneno

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​
៦. Audi Q7 ​ឆ្នាំ​២០១៤

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៧. Ford F150 ឆ្នាំ​២០១៦

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៨. Lexus 570 ​ឆ្នាំ​២០១៦

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

៩. Lexus​ RX 350​ ឆ្នាំ​២០១៦

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​
១០. GMC ឆ្នាំ​២០១៦​

រថយន្ត​ដែល​មាន​មុខ​កាច​ៗ​ ​បង្ហាញ​ឥទ្ធិពល​​លើ​​ដង​​វិថី​​

 

 

ចុច​អាន៖ របៀប​គណនា​រយៈ​ពេល​​ប៉ុន្មាន​​ថ្ងៃ​​ត្រូវ​​ប្ដូរ​​ប្រេង​​ម៉ាស៊ីន​​ម៉ូតូ​​ម្ដង​

 

 

​ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ