វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

ឆ្នាំ​២០១៥​​ គឺ​ជា​ឆ្នាំ​មមាញឹក​មួយ​​​ដែល​មាន​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​​យន្តហោះ​ច្រើន​។ ជាមួយ​គ្នានោះ ​ក៏​គេ​បាន​រក​ឃើញ​វត្ថុ​ហាម​ឃាត់​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ នៅ​តាម​ព្រលាន​យន្តហោះ ។

 

វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​
 
 

តាម​ប្រភព​របស់​​​​ទី​ភ្នាក់​ងារ​​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​បង្ហាញវត្ថុ​មួយ​ចំនួន​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​ភ្នាក់​ងារ​​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព​រឹប​អូស​យក នៅ​តាម​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​នានា​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក។ កាំភ្លើង​ជាង​២៥០០​ដើម​ រួម​ជា​មួយ​អាវុធ​​​ប្លែក​ៗ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ស្ទើរ​មិន​ជឿ​ថា​មាន៕
 

វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
វត្ថុ​ប្លែកៗ​​​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​​​​ឆ្នាំ​២០១៥​

 
 

ចុចអាន៖ មើល​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​កម្រ​នៃ​ព្រលាន​យន្តហោះ​ថ្មី​របស់​កូរ៉េខាងជើង
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail​​​​​