១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥


១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

កាល​​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ The Independent Critics ​​បាន​ប្រកាស​តារាង​ឈ្មោះ​តារា​ស្រី​ទូទាំង​ពិភពលោក​ទាំង​១០០ ​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥។ ជា​លទ្ធផល​​ នាង​ Nana ក្រុម​ After School ​​​​​បាន​ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី​មួយ​ដូច​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ​ដែរ។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់​ដ៏​ស្រស់​ផូរផង់​​របស់​​​នាង​ Nana ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល៖

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

១០​សន្លឹក​ស្អាត​គ្រប់​ប្លង់​ពី​ Nana ក្រុម​​ After School ​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​​​២០១៥

 

 

ចុច​អាន៖ Nana ក្រុម After School គ្រង​តំណែង​ស្រី​ស្អាត​ជាង​នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព​រូបភាព​៖ បរទេស​​​​​​​​​​​